Anne Kristine Hasund

Associate Professor Ingrid Kristine Hasund, University of Agder

Contact:  Kristine.hasund@uia.no

Research interests:

Mediation in violence cases, school mediation, conflict work and preventive mental health work in school and kindergarden

Publications:

Hasund, I.K & I. Hydle. 2005. “Strafferettens dom sammenliknet med konfliktrådets avtale – en antropologisk og lingvistisk studie”. I: Ekeland, B.C, Lundeberg, I. & Skålevåg, S.A. Studier av dommen. Konferanserapport. Bergen: Rokkansenteret, s. 17-47. ISBN 82-8095-031-1.

Hasund, I.K. & Hydle, I. 2007. Ansikt til ansikt. Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 978-82-02-25959-4.

Hasund, I.K & Hydle, I. 2010. «Fengslede dialoger om konflikter – da konfliktrådet kom til fengslet. En antropologisk og lingvistisk studie av sosial kapital». I: Backe-Hanse, Elisabeth & Hydle, Ida (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. NOVA-rapport nr. 20. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, s. 173-200. ISBN 978-82-78-94-360-1. ISSN 0808-5013.